Relacje inwestorskie > ESPI 2021, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 2/2021

Temat:

Zawarcie umowy na korzystanie przez Emitenta ze znaku towarowego FORD

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym informuje o otrzymaniu
informacji od Wydawcy gry Drift21 – 505 Games S.p.A. („Wydawca”) o uzyskaniu płatnej niewyłącznej
licencji na wykorzystanie w grze DRIFT21 znaku towarowego FORD na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Wydawcą a Ford Motor Company.

Z tytułu korzystania ze znaku towarowego zarówno w formie słownej jak i graficznej ustalono
wynagrodzenie na zasadach rynkowych. Emitent z tytułu korzystania ze znaku towarowego
zobowiązany będzie do częściowego pokrycia opłaty licencyjnej z tytułu korzystania ze znaku
towarowego FORD uiszczanej bezpośrednio przez Wydawcę na rzecz Ford Motor Company.
Jest to kolejna licencja na wykorzystanie znaku towarowego producenta samochodów, pozyskana do
gry Drift21. W poprzednich komunikatach Zarząd Emitenta informował o pozyskaniu licencji na
korzystanie ze znaków towarowych: MAZDA, SUBARU, BWM i NISSAN. Celem podpisanej umowy jest
maksymalizacja realizmu gry i przychodów ze sprzedaży.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona
istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie
istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie
obrotu.

Podstawa prawna:

Art. 17 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty