Relacje inwestorskie > EBI 2023, Raporty EBI

EBI 2/2023

Temat:

Raport roczny Spółki za rok 2022

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2022.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżą-ce i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu

Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik nr 1
Raport Roczny za rok 2022
Załącznik nr 2
Sprawozdanie finansowe za rok 2022
Załącznik nr 3
Sprawozdanie z działalności za rok 2022
Załącznik nr 4
Sprawozdanie z badania za rok 2022

Poprzednie raporty