December 22, 2022

ESPI 8/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („ lub „ w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („ jak również w związku z publikacją comiesięcznych podsumowań czynności podjętych przez Spółkę po premierze Gry oraz wstępnych szacunkowych wyników Gry, w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia raport dotyczący ww. działań w kontekście Gry podjętych […]