Relacje inwestorskie > EBI 2022, Raporty EBI

EBI 4/2022

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 28 czerwca 2022 r.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2022 roku, na godz: 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzy-skiej nr 18 lok. 425.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt.1 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść Raportu
1.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2.
Projekty uchwał na ZWZ
3.
Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją od głosowania

Poprzednie raporty