Relacje inwestorskie > EBI 2022, Raporty EBI

EBI 3/2022

Temat:

Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2022

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje w
załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 2022.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2022

Poprzednie raporty