Relacje inwestorskie > EBI 2024

EBI 08/2024

Temat:

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2024 roku Pan Jarosław Palejko złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. na 26 czerwca 2024 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

– Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu

– Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

No data was found

Poprzednie raporty