ESPI 2023

ESPI 22/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), jak również w związku z publikacją comiesięcznych szacunkowych wyników Gry, w załączeniu przedstawia raport za miesiąc październik 2023 roku.

ESPI 21/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), jak również w związku z publikacją comiesięcznych podsumowań czynności podjętych przez Spółkę po premierze Gry oraz wstępnych szacunkowych wyników Gry, w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia raport dotyczący ww. działań w kontekście Gry podjętych […]

ESPI 19/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), jak również w związku z publikacją comiesięcznych podsumowań czynności podjętych przez Spółkę po premierze Gry oraz wstępnych szacunkowych wyników Gry, w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia raport dotyczący ww. działań w kontekście Gry podjętych […]

ESPI 18/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”„ lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 15/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku, informuje o podpisaniu w dniu 1 sierpnia 2023 roku, przez Emitenta aneksu do umowy wydawniczej z wydawcą gry DRIFT21/DRIFTCE – 505 GAMES S.p.A., („Aneks”), którego przedmiotem jest cykl aktualizacji i dodatków […]

ESPI 17/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), jak również w związku z publikacją comiesięcznych podsumowań czynności podjętych przez Spółkę po premierze Gry oraz wstępnych szacunkowych wyników Gry, w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia raport dotyczący ww. działań w kontekście Gry podjętych […]

ESPI 16/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: „Spółka”; „Emitent”] informuje o otrzymaniu przez Emitenta od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: „Zawiadamiający”], działającego w imieniu i na rzecz Rockbridge NEO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Rockbridge NEO Fundusz Inwestycyjny Otwarty [dalej: „Fundusze”] zawiadomienia o zmianie stanu posiadania przez Fundusze […]

ESPI 15/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w związku z premierą gry DRIFTCE („Gra”) na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S\X, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 9/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., niniejszym publikuje wstępne szacunkowe wyniki sprzedaży Gry. Według danych na […]

ESPI14/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2023 r. 1. Piotr Wątrucki liczba głosów przysługujących na ZWZ – 2.250.000 udział w głosach na ZWZ – 65,22 proc., udział w ogólnej […]

ESPI 13/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), jak również w związku z publikacją comiesięcznych podsumowań czynności podjętych przez Spółkę po premierze Gry oraz wstępnych szacunkowych wyników Gry, w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia raport dotyczący ww. działań w kontekście Gry podjętych […]

ESPI 12/2023

Zarząd Emitenta EC C Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 maja 2022 roku otrzymał żądanie akcjonariusza działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2023 […]