ESPI 2022

ESPI 8/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („ lub „ w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („ jak również w związku z publikacją comiesięcznych podsumowań czynności podjętych przez Spółkę po premierze Gry oraz wstępnych szacunkowych wyników Gry, w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia raport dotyczący ww. działań w kontekście Gry podjętych […]

ESPI 7/2022

Zarząd ECC Games S.A. („Spółka” lub „Emitent”) w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), jak również w związku z publikacją comiesięcznych podsumowań czynności podjętych przez Spółkę po premierze Gry jak również wstępnych szacunkowych wyników Gry, Spółka w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia raport dotyczący ww. działań w kontekście Gry podjętych w październiku […]

ESPI 6/2022

Zarząd ECC Games S.A. („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia informację o czynnościach podjętych przez Spółkę po premierze Gry, jak również wstępnych szacunkowych wynikach Gry.

ESPI 5/2022

Zarząd ECC Games S.A. („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia informację o czynnościach podjętych przez Spółkę po premierze Gry, jak również wstępnych szacunkowych wynikach Gry.

ESPI 4/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku: 1. Traczyk Jakub Stanisław liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.000.000, udział w głosach na ZWZ – 18,02 proc., udział […]

ESPI 3/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu z dnia 31 grudnia 2020 roku nr ESPI 21/2022, informuje o ustaleniu daty premiery gry Car Mechanic Simulator Racing na platformy iOS i Android, dostępnej w AppStore i Google Play na dzień 27 czerwca 2022 roku. Gra będzie dostępna w wersji mobilnej. […]

ESPI 2/2022

Zarząd Emitenta ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2022 roku, na godz.: 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzy-skiej nr 18 lok. 425.

Raport bieżący ESPI 1/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym ESPI nr 29/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku (dot. podpisania umowy wydawniczej z 505 Games S.p.A.; dalej: „Umowa”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu 19 kwietnia 2022 roku aneksu do Umowy, który umożliwi 505 Games S.p.A. […]