ESPI 2019

Raport bieżący ESPI 29/2019

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym ESPI nr 28/2019 z dnia 21 października 2019 roku niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent zakończył negocjacje z 505 Games S.p.A. (dalej: „505 Games”) oraz podpisał z 505 Games umowę wydawniczą wraz z udzieleniem licencji wyłącznej […]

Raport bieżący ESPI 28/2019

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym ESPI nr 26/2019 z dnia 30 października 2019 roku niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent podpisał List Intencyjny z 505 Games S.p.A. (dalej: „505 Games”), którego przedmiotem jest potwierdzenie zamiaru stron w prowadzeniu negocjacji a także […]

Raport bieżący ESPI 27/2019

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2019 z dnia 29 września 2019 roku (dot. zakwalifikowania projektu Emitenta do dofinansowania w ramach konkursu 1/1.2/POIR 2019_GAMEINN organizowanego przez NCBiR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent pozyskał informację o zawarciu z Narodowym […]

Raport bieżący ESPI 26/2019

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż data rozpoczęcia sprzedaży gry DRIFT19 na platformie Steam, planowana na dzień 7 listopada 2019 roku, zostanie przesunięta. Zmiana daty premiery podyktowana jest trwającymi pracami optymalizacjami nad grą oraz współpracą z zespołem testerów PlayWay Testing Center (dalej jako „PWTC”). Zarząd Spółki […]

Raport bieżący ESPI 25/2019

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta umowa licencyjna z Subaru Corporation („Subaru”) z siedzibą w Tokyo, w przedmiocie udzielenia płatnej niewyłącznej licencji na korzystanie ze znaku towarowego Subaru w ramach gry Drift19. Emitent z tytułu korzystania ze znaku towarowego zarówno w formie słownej i […]

Raport bieżący ESPI 24/2019

Zarząd ECC Games S.A. („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informacje o zakwalifikowaniu projektu GearShift – budowa silnika zachowania kołowych pojazdów mechanicznych oraz generowania plansz w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji na bazie platformy Unreal Engine, do dofinasowania […]

Raport bieżący ESPI 23/2019

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż została ustalona data rozpoczęcia sprzedaży gry DRIFT19 na platformie Steam na dzień 7 listopada 2019 roku Sprzedaż w trybie „EA” (early access – wczesny dostęp) będzie dostępna w cenie około $25,99 (w zależności od rynku), natomiast cena po „EA” będzie […]

Raport bieżący ESPI 22/2019

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, o podjęciu decyzji o rozpoczęciu prac nad nową produkcją TRACK DAY SIMULATOR. Nowy projekt Emitenta będzie dedykowany dla fanów motoryzacji i sportów motorowych. System rozgrywki będzie zbliżony do gry DRIFT19, jednakże zostanie skierowany do szerszego grona odbiorców, fanów motoryzacji a nie […]

Raport bieżący ESPI 21/2019

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje aktualizacje informacji dotyczących gry Car Mechanic Simulator na platformy Android i iOS. Na dzień dzisiejszy liczba pobrań Car Mechanic Simulator dla platform mobilnych przekroczyła 18 milionów pobrań. W związku z pozytywnym wynikiem testowych kampanii marketingowych, Emitent planuje znacząco zwiększyć budżet kampanii […]

Raport bieżący ESPI 20/2019

Zarząd ECC Games S.A. siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta umowa licencyjna z ECUMASTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. sp. k. (zwany dalej „Partnerem”) w zakresie udzielania Emitentowi nieodwołanej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystywanie znaku towarowego ECUMASTER – jako Partnera w grze Drift19. Z tytułu udzielania licencji, Emitent zobowiązany będzie […]