EBI 2024

Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za I kwartał 2024 r.

EBI 05/2024

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” „Spółka”) w załączeniu przekazuje oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Załącznika do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” oraz zmiany […]

EBI 04/2024

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zmianie adresu siedziby Spółki. Nowy adres Emitenta Wybrzeże Kościuszkowskie 21/U1 lok. 1, 12 00-390 Warszawa Na dzień publikacji niniejszego raportu przedmiotowa zmiana adresu siedziby nie została jeszcze ujawniona w KRS.

EBI 02/2024

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: – raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r. – raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia […]

EBI 1/2024

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuję, że Pan Marcin Prusaczyk złożył z przyczyn osobistych rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 6 stycznia 2024 roku.