EBI 2024

EBI 02/2024

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: – raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r. – raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia […]

EBI 1/2024

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuję, że Pan Marcin Prusaczyk złożył z przyczyn osobistych rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 6 stycznia 2024 roku.