Raport EBI 5/2021

Zarząd Emitenta ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godz: 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz […]

Raport EBI 4/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2021 roku.

Raport EBI 3/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2020.

Raport EBI 2/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: dalej: „Spółka”, „Emitent”) zawiadamia o powzięciu przez Spółkę w dniu dzisiejszym informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 lutego 2021 roku zmian Statutu Emitenta obejmujących rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej […]

Raport EBI 1/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2021. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: – raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 r. – 17 maja 2021 r. – raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia […]