Raport roczny Spółki ECC GAMES S.A. za 2020 rok

Szanowni Akcjonariusze, Rok 2020 stawiał wiele wyzwań przed każdym przedsiębiorcą, w związku z licznymi ograniczeniami wynikającymi z walką z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Zarząd ECC GAMES S.A. na początku marca 2020 roku wprowadził rozwiązania umożliwiające pracę zdalną dla pracowników, które wykorzystywane są do chwili obecnej i umożliwiły działanie Spółki bez większych zakłóceń. W 2020 roku ECC […]

Raport roczny spółki ECC Games S.A. za 2019 rok

Szanowni Akcjonariusze, Ubiegły rok był dla wszystkich pracowników i zarządu Spółki bardzo pracowity, głównie w związku z rozwojem projektu DRIF21. W maju 2019 roku rozpoczęliśmy pokazy gry na wielu imprezach motoryzacyjnych dla fanów driftu oraz motoryzacji. W czerwcu 2019 roku rozpoczęliśmy beta testy gry, dla grupy graczy wybranych z tysięcy zgłoszeń. Na podstawie informacji otrzymywanych […]

Raport roczny spółki ECC Games S.A. za 2018 rok

Szanowni Akcjonariusze, mamy przyjemność poinformować Państwa o rezultatach naszej pracy w ostatnim roku. W 2018 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 2 494 tys. zł, na co składały się przychody netto ze sprzedaży produktów oraz zmiana stanu produktów. Przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły 1 081 tys. zł, […]