Okresowe 2024

Raport roczny za 2023 rok

Zarząd ECC Games S.A. S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”] przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za 2023 rok. Załączniki: 1) Raport roczny ECC Games S.A. za 2023 r. 2) Sprawozdanie finansowe ECC Games S.A. za okres od 01.01.2023 – 31.12.2023 – Załącznik nr 1 do Raportu rocznego; 3) Sprawozdanie Zarządu […]