Aktualności

Raport za II kwartał 2022 roku – komentarz Zarządu

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy,

W drugim kwartale 2022 roku, Zarząd ECC GAMES konsekwentnie realizował cel strategiczny, którym jest zostanie rozpoznawalnym globalnie, wyspecjalizowanym producentem gier o tematyce samochodowej zarówno na PC / konsole, jak i na urządzenia mobilne.

Car Mechanic Simulator Racing

Najważniejszym wydarzeniem w drugim kwartale 2022 roku była premiera gry Car Mechanic Simulator Racing w sklepie App Store i Google Play, która miała miejsce 27 czerwca 2022 roku. Gra została bardzo dobrze przyjęta przez graczy, o czym świadczą między innymi wysokie oceny gry: na platformie Google Play wynoszą 4,7/5, a na platformie App Store wynoszą 4,5/5. Dotychczas gra została zainstalowana przez ponad 100 tysięcy graczy. Od rozpoczęcia sprzedaży gry na wszystkich rynkach, prowadzone są kampanie marketingowe, które odpowiadają za zdecydowaną większość instalacji gry. Największym wyzwaniem Spółki na kolejne okresy jest poprawa widoczności gry na platformach sprzedażowych, co jest wypadkową między innymi liczby instalacji gry, liczby wystawionych opinii i komentarzy, oceny gry, a także niskiej liczby błędów i awarii. W związku z ciągłym wzrostem liczby instalacji, liczby ocen oraz stabilnej wysokiej ocenie gry, widoczność gry w sklepach ulega poprawie, co przekłada się na większą liczbę instalacji organicznych, jednak ich udział w łącznej liczbie instalacji jest na niskim poziomie. Na podstawie szacunkowych danych za lipiec, przychody ze sprzedaży gry wyniosły ok. 96,2 tys. zł, przy nakładach na kampanie marketingowe na poziomie 64,5 tys. zł, zwrot z zainwestowanych środków wynosi ok 49% ( ROI – ang. return on investment, zwrot z inwestycji). Spółka przygotowała aktualizację gry zawierającą narzędzia, których celem jest zwiększenie liczby sesji oraz wydłużenie zaangażowania poszczególnych graczy. Wdrożenie aktualizacji planowane jest w najbliższych dniach. Oprócz narzędzi technicznych przygotowano także dodatkową zawartość gry w postaci nowych trybów rozgrywki, dodatkowej dziennej mapy oraz dodatkowych wyzwań, które również powinny wpłynąć na poprawę ww. parametrów. Oprócz opisanej aktualizacji przygotowane zostały także materiały na kolejne aktualizacje, które będą udostępniane graczom w kolejnych miesiącach. Częste aktualizacje gry informują graczy o ciągłym rozwoju gry i zwiększaniu jej zawartości, co powinno wpłynąć na wydłużenie zaangażowania graczy. Na podstawie narzędzia analitycznego Firebase, retencja Day-1 wynosi 27,8%. W trzecim kwartale 2022 roku, Spółka planuje wdrożyć publikowanie miesięcznych raportów zawierających najważniejsze parametry sprzedażowe gry CMSR.

Umowa na konsole DRIFT21

W dniu 19 kwietnia 2022 Spółka zawarła z firmą 505 Games S.p.A. aneks do umowy wydawniczej gry DRIFT21, na podstawie którego Spółka przygotuje wersję gry DRIFT21 na konsole do gier Playstation 4 / 5 oraz Xbox One / Series X, za przygotowanie ww. wersji gry Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 500 tys. euro. Wydanie gry na konsole będzie kolejnym kamieniem milowym w rozwoju studia ECC GAMES S.A. Za wydanie gry oraz marketing będzie odpowiedzialna spółka 505 Games, ECC dostarczy natomiast odpowiednie wersje gry DRIFT21. Spółka ma w planach przygotowanie rozszerzeń gry dedykowanych dla wersji konsolowej, które w późniejszym czasie będą mogły trafić również na platformę Steam. Prace nad przygotowaniem wersji konsolowej gry DRIFT21 przebiegają zgodnie z harmonogramem ustalonym z wydawcą, na przełomie lipca i sierpnia do testów przekazana została wersja alfa gry.

Od premiery pełnej wersji, gra otrzymała 79% pozytywnych komentarzy, co przełożyło się na uzyskanie oceny „w większości pozytywne” na platformie Steam, dzięki czemu średnia ocena wszystkich graczy również uległa poprawie i jest na poziomie „w większości pozytywne”.

Jednym z celów działania Spółki jest specjalizacja w tworzeniu symulatorów jazdy samochodem, a gra DRIFT21 jest dużym krokiem w realizacji tego celu. Od momentu rozpoczęcia sprzedaży gry w trybie early access do końca czerwca 2022 roku liczba sprzedanych kopii gry, po uwzględnieniu zwrotów, wynosiła ok. 131,2 tys. sztuk (w tym ok. 70 tys. sztuk sprzedanych w zestawach z innymi grami wyścigowymi za pomocą serwisu Humble Bundle).

Projekt GearShift

Dział gier PC oraz konsol kontynuował prace nad projektem GearShift. Zarząd rozpoczął poszukiwania wydawcy na projekt oparty na technologii GearShift. Na bazie silnika powstało demo technologiczne, które jest wykorzystywane przez Spółkę̨ w rozmowach z zewnętrznymi wydawcami.

W drugim kwartale 2022 roku, Dział gier PC oraz konsol wspólnie z podmiotami zewnętrznymi kontynuował testy percepcji i immersji silnika GreaShift, które zostały rozpoczęte w marcu bieżącego roku. Badania są prowadzone w trzech grupach badawczych składających się z 10-15 kierowców z licencjami rajdowymi (PZM, startujący w międzynarodowych zawodach driftu, przez rajdy po GP3, obecnie FIA Formula 3 Championship), z 20-30 profesjonalnych graczy i 45-60 graczy casualowych. Dobór grup badawczych jest celowy przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego balansu płci, nie mniej niż 30% badanych będą stanowić kobiety.

Podstawą badań są dane z biofeedback oraz ankiet z danymi demograficznymi, wykorzystania gier oraz percepcji silnika gry. Zbieranie danych z biofeedback zostanie wykonane zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback (AAPB) i obejmie obszary takie jak: rytm serca (EEG), tempo oddechu, potliwość skóry (przewodnictwo skóry) i mimikę twarzy – w badaniach wykorzystano wyspecjalizowany sprzęt i licencjonowane oprogramowanie. Wstępne wynik wskazują na istotną poprawę odbioru gry z zaimplementowanymi rozwiązaniami opracowanymi w trakcie trwania projektu.

Wysokość dofinansowania odpowiadająca kosztom poniesionym na realizację projektu w drugim kwartale 2022 roku wyniosła ok. 344 tys. zł. Część dofinansowania w wysokości ok. 297 tys. zł, która dotyczy kosztów alokowanych na produkcję w toku, prezentowana jest w Bilansie jako przychód przyszłych okresów, który zostanie rozliczony po zakończeniu projektu. Pozostała część dofinansowania w kwocie ok. 47 tys. zł, dotycząca kosztów rozliczanych w Kosztach Ogólnych Zarządu, została rozpoznana jako pozostały przychód operacyjny.

Komentarz do osiągniętych wyników finansowych

Koszty działalności Spółki w drugim kwartale 2022 roku były na porównywalnym poziomie do kosztów poniesionych w pierwszym kwartale 2022 roku. Wzrost kosztów amortyzacji związany jest z zakupem dev kitów niezbędnych do przygotowania wersji konsolowej gry DRIFT21. Spadek kosztów usług obcych wynika z niższych kosztów licencji gry CMS na konsole Nintendo Switch, które związane są z niższymi przychodami ze sprzedaży gry CMS na konsole Nintendo Switch. Spadek wysokości przychodów wynika w głównej mierze z wysokiego poziomu sprzedaży w 2021 roku, który związany był z ograniczeniami w przemieszczaniu w związku z pandemią SARS-CoV-2, co przekładało się na zwiększoną sprzedaż gier oraz z faktu, że gra dostępna jest na rynku od 2019 roku. Wzrost straty w drugim kwartale 2022 roku w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku związany jest ze spadkiem przychodów opisanym powyżej oraz zwiększonymi kosztami usług obsługi prawnej, które zostały ujęte bezpośrednio w wyniku Spółki. Niższe przychody netto ze sprzedaży produktów w drugim kwartale 2022 roku, w porównaniu do drugiego kwartału 2021 roku w głównej mierze wynikają z faktu, że w drugim kwartale 2021 roku miała miejsce premiera gry DRIFT21 i rozpoznane zostały przychody z tytułu zaliczek otrzymanych od wydawcy.

Segment gier o tematyce motoryzacyjnej cechuje wysoki poziom specjalizacji, kompetencji i unikalnego know-how, który jest wypracowywany samodzielnie, ponieważ na rynku nie ma dostępnych, dobrych jakościowo rozwiązań takich jak silnik fizyki, które można wykorzystać w grach motoryzacyjnych. W trakcie ostatnich dwóch lat, realizując projekty: DRIFT 21, Gearshift i Car Mechanic Simulator Racing, rozwinęliśmy nasz know-how w obszarze opracowywania narzędzi do tworzenia gier motoryzacyjnych. Wydanie gier Car Mechanic Simulator Racing na urządzenia mobilne i DRIFT21 na komputery PC potwierdziło, że zespół ECC GAMES produkuje zaawansowane gry o tematyce motoryzacyjnej na poziomie światowym, spełniającym oczekiwania wymagających graczy, a każdy kolejny projekt jest lepszej jakości i dużo bardziej zaawansowany od poprzedniego.

 

Z poważaniem,
Zarząd ECC GAMES S.A.

ZOBACZ TAKŻE

logo_color
Nowy format komunikacji – miesięczny video newsletter
Poprzednie
Następne