1 lipca, 2024

ESPI 5/2024

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2024 r. Piotr Wątrucki liczba głosów przysługujących na ZWZ – 2.250.000 udział w głosach na ZWZ – 25,89 proc., udział w ogólnej liczbie […]