25 czerwca, 2024

EBI 08/2024

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2024 roku Pan Jarosław Palejko złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. na 26 czerwca 2024 roku.