12 lutego, 2024

ESPI 3/2024

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: „Emitent”, „Spółka”], niniejszym informuje, iż w dniu 12 lutego 2024 roku Emitent wraz z BoomBit S.A. [„Wydawca”], zawarli porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zawartej w dniu 17 kwietnia 2023 roku na przygotowanie i wydanie [„Umowa”] gry mobilnej o roboczym tytule „Car Zombies” [„Gra”] o której zawarciu Emitent informował […]