31 stycznia, 2024

ESPI 2/2024

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), jak również w związku z publikacją comiesięcznych szacunkowych wyników Gry, w załączeniu przedstawia raport za miesiąc grudzień 2023 roku. W związku faktem, że wyniki Gry są stabilne i porównywalne w kolejnych okresach, Spółka od […]

EBI 02/2024

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: – raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r. – raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia […]