EBI 11/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym doszło do podpisania przez Emitenta, a tym samym zawarcia umowy na badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2022 i 2023 z 4Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 24/1, 60-846 Poznań. 4Audyt sp. z o.o. z […]