ESPI 7/2022

Zarząd ECC Games S.A. („Spółka” lub „Emitent”) w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), jak również w związku z publikacją comiesięcznych podsumowań czynności podjętych przez Spółkę po premierze Gry jak również wstępnych szacunkowych wyników Gry, Spółka w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia raport dotyczący ww. działań w kontekście Gry podjętych w październiku […]