ESPI 4/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku: 1. Traczyk Jakub Stanisław liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.000.000, udział w głosach na ZWZ – 18,02 proc., udział […]