EBI 3/2022

Zarząd ECC Games S.A z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 2022.