Raport bieżący ESPI 1/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym ESPI nr 29/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku (dot. podpisania umowy wydawniczej z 505 Games S.p.A.; dalej: „Umowa”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu 19 kwietnia 2022 roku aneksu do Umowy, który umożliwi 505 Games S.p.A. […]